Τι Είναι Η Εργονομία Εργασιακού Περιβάλλοντος;

Εργονομία είναι η επιστήμη που προσαρμόζει το εργασιακό περιβάλλον στον εργαζόμενο.

Στόχος είναι να σχεδιαστεί έτσι ο εργασιακός χώρος που να ταιριάζει στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες και τις ανατομικές ανάγκες του εργαζόμενου. Η εργονομία επίσης αντιμετωπίζει και προσπαθεί να λύσει και κοινωνικούς παράγοντες στην εργασία όπως το εργασιακό stress, τις προσωπικές δυσλειτουργίες και διαφορές που παρουσιάζονται.

Η εργονομία δηλαδή προσπαθεί να εξασφαλίσει με πρακτικό τρόπο ένα ξεκούραστο και δημιουργικό περιβάλλον να μειώσει τραυματισμούς και ώρες απουσίας για λόγους υγείας και να αύξηση την απόδοση σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.