Προτάσεις Για Την Επιλογή Μιας Ανατομικής & Ορθοπεδικής Πολυθρόνας Γραφείου

Ρύθμιση Ύψους (High Adjustment). Πρέπει να γίνεται εύκολα, συνήθως με ένα μηχανισμό υψηλής πίεσης, αερίου λαδιού. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την άνετη προσαρμογή του σώματος στο ύψος της επιφάνειας εργασίας, παρέχοντας ταυτόχρονα σωστή έδραση των ποδιών στο δάπεδο.

Περιστροφή (Swivel). Κάθε πολυθρόνα γραφείου πρέπει να περιστρέφεται, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να έχει άμεση και χωρίς κόπο πρόσβαση σε ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας.

Ανάρτηση Αερίου – Λαδιού (Gas filled Spring Device). Ο ρόλος του είναι τριπλός. Φροντίζει για τη ρύθμιση ύψους της πολυθρόνας γραφείου, για την ομαλή περιστροφή της και για την απόσβεση του κραδασμού που δημιουργείται τη στιγμή που το σώμα του χρήστη φορτίζει με το βάρος του την πολυθρόνα. Αν αναλογιστούμε ότι το βάρος είναι διαρκώς σε κίνηση και όχι στατικό και μεταφέρεται σε ένα μεταλλικό μηχανισμό με διάμετρο όχι πάνω από 10 χιλιοστά, καταλαβαίνουμε τη σπουδαιότητα για την άριστη ποιότητα της ανάρτησης αερίου – λαδιού.

Πλάτος & Βάθος (Width & Depth). Μια ανατομική πολυθρόνα γραφείου πρέπει να έχει αρκετό πλάτος και βάθος για να μπορεί να υποστηρίξει κάθε χρήστη με άνεση. Το βάθος (από εμπρός προς τα πίσω της πολυθρόνας), θα πρέπει να είναι αρκετό, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει σωστή θέση της πλάτης του και ταυτόχρονα να υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στο πίσω μέρος των γονάτων και στην έδρα του καθίσματος. Οι σύγχρονες ανατομικές πολυθρόνες γραφείου, εκτός των άλλων, έχουν ιδιαίτερη ρύθμιση βάθους της έδρας (seat slide) και ιδιαίτερη ρύθμιση του ωφέλιμου πλάτος μέσω των μπράτσων πολλαπλών ρυθμίσεων (multifunctional adjustment armrest).

Ανάκληση Πλάτης & Έδρας (Seat & Back Recliner). Η σωστή ανάκληση της πλάτης ή/και της έδρας σε μια ορθοπεδική & ανατομική πολυθρόνα γραφείου, είναι η σημαντικότερη παράμετρος για τη σωστή επιλογή μας. Η απορρόφηση της πίεσης που ασκεί το σώμα, κατά τη διάρκεια της χρήσης, γίνεται από αυτούς τους μηχανισμούς.

Σημαντικός παράγοντας, επίσης, είναι  ο χρόνος συνεχόμενης χρήσης της πολυθρόνας γραφείου. Με τον όρο συνεχόμενη χρήση, εννοούμε το διάστημα, που ο χρήστης κάθεται, χωρίς διάλλειμα για να σηκωθεί και να κινήσει το σώμα του και είναι ανεξάρτητος από το συνολικό χρόνο ημερήσιας εργασίας. Όσο περισσότερος, λοιπόν, είναι ο χρόνος συνεχόμενης χρήσης της πολυθρόνας γραφείου, τόσο περισσότερες κινήσεις κάνει, συνήθως ανεπαίσθητα, το σώμα και τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστή απόσβεση των πιέσεων που ασκούνται στη σπονδυλική στήλη.

Οι μηχανισμοί ανάκλησης διακρίνονται σε:

α. Απλούς ή συνεχούς επαφής (permanent contact). Όταν η πλάτη της πολυθρόνας γραφείου κάνει ανεξάρτητη κίνηση εμπρός και πίσω, χωρίς δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Έχει δυνατότητα να σταθεροποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση.

β. Σύγχρονος χωρίς προσαρμογή πίεσης και δυνατότητα κλειδώματος (synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης μόνο σε όρθια θέση.

γ. Σύγχρονος με προσαρμογή πίεσης και με δυνατότητα κλειδώματος (multi lock synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης σε πολλές θέσεις.

δ. Πολλαπλών ρυθμίσεων (multi function synchro). Όταν κινούνται ταυτόχρονα η πλάτη και η έδρα με αναλογία 2ο η πλάτη και 1ο η έδρα. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της πίεσης στο σωματότυπο του χρήστη. Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση. Υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος και ταυτόχρονης κίνησης πλάτης και έδρας.

Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC.

Οσφυϊκή Υποστήριξη (lumbar support). Σε ορισμένες πολυθρόνες γραφείου υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός για τη σωστή έδραση της οσφυϊκής περιοχής της σπονδυλικής στήλης. Πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος, συνήθως σε ύψος, για να προσαρμόζεται σωστά στη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης. Σε πολυθρόνες γραφείου υψηλής εργονομικής σχεδίασης υπάρχει επιπλέον ρύθμιση και σε βάθος (σειρά COMFORT PLUS).

Οι εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC χρησιμοποιούν σε αποκλειστικότητα ειδικής μορφής ρυθμιζόμενο αερόσακο, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα για τη σωστή στήριξη της οσφυϊκής μοίρας.

Με τον τρόπο αυτό η NEC βάζει καινούρια δεδομένα στον εργοφυσιομετρικό σχεδιασμό των πολυθρονών γραφείου.

Θωρακική Υποστήριξη (thoracic support). Προσφέρεται μόνο από τις εξατομικευμένες (tailor made) ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC,  χρησιμοποιώντας, σε αποκλειστικότητα, ειδικής μορφής ρυθμιζόμενο αερόσακο, παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα για τη σωστή στήριξη της θωρακικής μοίρας.

Υλικά επένδυσης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας αφρώδη υλικά, παρέχοντας ταυτόχρονα σωστή στήριξη και ομοιόμορφη απόσβεση των πιέσεων, που δέχεται το σώμα. Η τελική επένδυση θα πρέπει να γίνει με υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να απάγουν σωστά τη θερμότητα του σώματος, εμποδίζοντας την ενοχλητική εφίδρωση και να έχουν ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή στις τριβές.

Οι εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC χρησιμοποιούν, εκτός των άλλων, σε αποκλειστικότητα υλικά από αφρό μνήμης (memory foam), ελατήρια στην έδρα για την απόσβεση των πιέσεων στους γοφούς και υφάσματα ειδικής, αποκλειστικά φυσικής σύνθεσης, για την ελαχιστοποίηση της εφίδρωσης και τη μεγιστοποίηση της αντοχής.

Αφρός Μνήμης (Memory Foam). Είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη με πρόσθετα, που αυξάνουν το επίπεδο του ιξώδους του και την πυκνότητά του. Συχνά αναφέρεται και ως visco-elastic πολυουρεθάνη. Ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα και τη συνολική πυκνότητά του, είναι πιο σταθερός σε χαμηλές θερμοκρασίες και μαλακότερος όταν είναι ζεστός. Ο αφρός μνήμης έχει τη δυνατότητα να πάρει τη μορφή του σώματος με το οποίο έρχεται σε επαφή και να τη διατηρήσει για μικρό χρονικό διάστημα μετά την παύση της πίεσης.

Μπράτσα (Armrest). Αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για την ευθυγράμμιση του άξονα αυχένας, ώμος, βραχίονας, καρπός. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μία πολυθρόνα γραφείου, το 11% περίπου του βάρους του χρήστη μεταφέρεται μέσω των χεριών του (βραχίονες) στα μπράτσα.

Τα μπράτσα διακρίνονται σε:

α. Σταθερά (Fixed). Δεν έχουν καμία δυνατότητα ρύθμισης. Προσφέρουν την πιο απλή μορφή στήριξης.

β. Με Ρύθμιση Ύψους (High Adjustment Armrest). Έχουν τη δυνατότητα για ρύθμιση ύψους, προσφέροντας δυνατότητα στήριξης σε χρήστες με διαφορετικά ύψη.

γ. Μπράτσα πολλαπλών ρυθμίσεων (multifunctional adjustment armrest). Έχουν τη δυνατότητα για ρύθμιση ύψους και για ρύθμιση εμπρός και πίσω. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης πλάτους, προσφέροντας, ουσιαστικά, ρύθμιση στο εσωτερικό ωφέλιμο πλάτος της πολυθρόνας.

Οι εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC χρησιμοποιούν, εκτός των άλλων, σε αποκλειστικότητα, μπράτσα πολλαπλών ρυθμίσεων (multifunctional adjustment armrest) με δυνατότητα αναδίπλωσης (foldaway).

Επιφάνεια Μπράτσων (armrest pad). Σε υψηλής ποιότητας πολυθρόνες γραφείου, η επιφάνεια των μπράτσων πρέπει να είναι από πολυουρεθάνη ελαστικής μορφής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποσυμπίεση λόγω θέσης των νεύρων στην περιοχή γύρω από τον αγκώνα. Ταυτόχρονα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από τα χτυπήματα των μπράτσων της πολυθρόνας στην επιφάνεια του γραφείου, όπως συμβαίνει με τα επενδυμένα μπράτσα, τα οποία παρουσιάζουν πολύ γρήγορα φθορές.

Τροχοί (wheels). Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό στις τριβές πολυαμίδιο και να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν με ευκολία, χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Οι εξατομικευμένες (tailor made), ανατομικές & ορθοπεδικές πολυθρόνες γραφείου της NEC χρησιμοποιούν τροχούς διαφορετικής σύνθεσης, ανάλογα με τη σκληρότητα και την υφή του δαπέδου χρήσης.