Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου επί του παρόντος επικαιροποιείται. Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο email: info@necseating.gr.

Την ιστοσελίδα www.necseating.gr, λειτουργεί η NEC Μον. Ι.Κ.Ε. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η NEC Μον. Ι.Κ.Ε., εταιρία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους, με καταστατική έδρα στη Νέγρη 5, Βόλος, 383 34.

Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, η εταιρία NEC Μον. Ι.Κ.Ε., αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς όταν καταχωρείτε δεδομένα μέσα στην ιστοσελίδα, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών, που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο email info@necseating.gr.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα.
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την περιήγησή σας σε αυτήν δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως κατά την εγγραφή σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ή όταν επικοινωνείτε απευθείας με την ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες, όπως οι εξής:
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα:
Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα, δεν συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες (εκτός των cookies).

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Επικοινωνίες μέσω email ή μέσω τηλεφώνου:

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες, που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες, που συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας για υπηρεσίες και πληροφορίες αποκλειστικά για τη NEC Μον. Ι.Κ.Ε. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εξυπηρέτησής σας ή να σας στείλουμε ενημέρωση σχετικά με τις παραγγελίες σας ή και να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες.

Τα δεδομένα σας παραμένουν στα αρχεία της εταιρείας μας μόνο για ελάχιστο χρόνο και μόνο με στόχο τη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στην εκτέλεση των παραγγελιών σας. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται σε ειδικά αρχεία που τηρούν τους αναγκαίους κανονισμούς ασφάλειας. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται με βάση τη πολιτική διαχείρισης δεδομένων. Σε περίπτωση που ο νόμος ορίζει τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται μόνο μέσα στα πλαίσια του νόμου και τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@necseating.gr

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας. Θα λάβετε το αργότερο μέσα σε τριάντα μέρες απάντηση σχετικά με το αίτημα σας.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια:
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας, στους εργαζομένους ή τους συνεργάτες που θεωρούμε εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προς εσάς υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους, αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της NEC Μον. Ι.Κ.Ε. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρίας μας, έχουν υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επίσης υιοθετήσει τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Μπορούμε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα επικαιροποιήσουμε την “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος”. Θα σας ενημερώνουμε για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών σας, τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στην ιστοσελίδα μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.

Ερωτήσεις και υποδείξεις:
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@necseating.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.