Πελάτες

Ελλάδα

Star Toys

Tact Hellas

Group Markets Ε.Π.Ε.

Capelos Diesels
S.A.

Arckas Hellas

MSystems Ε.Π.Ε.

ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ

Στάμος Α.Ε.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Richards Hogg Lindley (Hellas) LTD

Urban Communications I.K.E.

Lafarge
(ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ)

Interbeton A.E
(TITAN GROUP)

Sovel A.E.

Stager Α.Β.Ε.Ε.

Coca Cola – 3E

Μύλοι Λούλη Α.Ε

     

 

Ευρώπη

NHS Direct Milton Keynes General Hospital Bedford Hospital Northampton Hospital
Ministry of Defence U.S. Embassy (London) Northamptonshire Police Ofsted
University of Leicester University of Dundee University College Northampton Hampshire County Coucil
North Ayrshire Council Alliance & Leicester PLC London & Scottish Bank PLC Tesco Supermarkets
Volkswagen Group UK Anglian Water Authority East Midlands Airport Silverlink Train Service
NPower NTL Midlands Mr Bikash Acharya
(Back Surgeon, Harley Street Clinic)
Helen Mathiewson
(Registered Osteopath)
Philip Godfrey
(Registered Ostepath)
Maya Grainger
(Registered Chiropractor)
Physicare
(Chartered Physiotherapists)
Wellingborough
Physiotherapists Clinic
Kettering
Osteopath Clinic
Medigold
Health Consultancy